Usługi rachunkowe Bydgoszcz
ATI Bydgoszcz

Czy dręczą cię wysokie podatki?

Zostań Naszym klientem
ATI Bydgoszcz

Narzekasz na brak czasu?

Zostań Naszym klientem
ATI Bydgoszcz

Zapominasz o terminach płatności?

Oferta

1. Księgi handlowe

• Opracowanie Zakładowego planu kont i polityki rachunkowości
• Bieżące księgowanie operacji gospodarczych
• Wszelkie wymagane przepisami prawa ewidencje w tym księgi główne, pomocnicze
• Ewidencje wyposażenia, środków trwałych
• Ewidencje podatku od towarów i usług
• Sporządzanie sprawozdań finansowych w tym bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych
• Sporządzanie deklaracji CIT, PIT, VAT
• Rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych
• Przygotowanie i wysyłanie JPK

2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów i ryczałt ewidencjonowany

• Obsługa podatkowa
• Bieżące księgowanie operacji gospodarczych
• Rozliczanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
• Sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji VAT
• Obliczanie miesięcznych i kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy PIT
• Przygotowanie i wysyłanie JPK

3. Obsługa kadrowo-płacowa

• Sporządzanie miesięcznych list płac
• Przygotowanie i prowadzenia akt osobowych
• Sporządzanie i rozliczanie umów cywilno prawnych
• Sporządzanie rocznych informacji PIT 11 i PIT 4-R
• Sporządzanie deklaracji do ZUS

4. Rozliczenia z PFRON

• Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników
• Sporządzanie deklaracji wpłat PFRON

5. Usługi dodatkowe

• Porady prawne
• Przygotowanie umów spółki przez prawnika
• Sprawozdania do GUS
• Doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej
• Sporządzanie wniosków kredytowych
• Wyprowadzanie zaległości
• Reprezentacja na podstawie pełnomocnictwa przy kontrolach ZUS, US, PIP
• Rozliczanie roczne PIT osób nie związanych z działalnością gospodarczą

Biuro Rachunkowe ATI
mgr Agnieszka Komoniewska
ul. Jagiellońska 109 lok. 43
85-027 Bydgoszcz
Zadzwoń:
602 108 955
508 440 711