Cennik

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

od 1000,00 zł netto + 23%VAT

Księgi przychodów i rozchodów

od 222,00 zł netto + 23%VAT

Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT

od 170,00 zł netto + 23%VAT

Prowadzenie ewidencji przychodu na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego

od 150,00 zł netto + 23%VAT

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

bezpłatnie!

Naliczanie wynagrodzeń

60 zł/os netto + 23%VAT

Naliczanie wynagrodzeń w przypadku umów zleceń i o dzieło

45 zł/os netto + 23%VAT

Przygotowania deklaracji podatkowych PIT, VAT, CIT i innych

w ramach usługi!

Pomoc w rozliczaniu PIT-ów rocznych

od 70 zł netto + 23%VAT

Sporządzania rocznych sprawozdań finansowych

cena do uzgodnienia

Opracowywania wniosków kredytowych

cena do uzgodnienia

Dojazd do klienta po odbiór dokumentów

bezpłatnie!

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej osobom fizycznym (wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków rejestracyjnych itp.)

od 200,00 zł netto + 23%VAT

Pomoc w założeniu spółki prawa handlowego (wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków rejestracyjnych itp.)

od 700,00 zł netto + 23%VAT

Korekta zeznania JPK

od 150 zł + 23%VAT

Wyliczenie podstaw do składki zdrowotnej

od 60,00 netto + 23%VAT

Deklaracje PFRON

od 80,00 netto + 23%VAT

Wysyłka PPK

od 80,00 netto + 23%VAT

Prowadzenie akt osobowych

od 60,00 netto + 23%VAT

Wszystkie ceny są cenami netto ,do ceny może być doliczona opłata uzależniona od specyfiki prowadzonej działalności i nakładu czasu pracy.

Zapoznaj się z naszą ofertą:

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

• Obsługa podatkowa
• Bieżące księgowanie operacji gospodarczych
• Rozliczanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
• Sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji VAT
• Obliczanie miesięcznych i kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy PIT
• Przygotowanie i wysyłanie JPK

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

• ewidencja przychodów i kosztów
• ewidencja środków trwałych i wyposażenia
• ewidencje podatku od towarów i usług
• obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
• obliczanie podatku VAT
• sporządzanie deklaracji podatkowych
• sporządzanie deklaracji ZUS
• zamykanie roku, sporządzanie zeznań rocznych

Prowadzenie pełnej księgowości

• Opracowanie Zakładowego planu kont i polityki rachunkowości
• Bieżące księgowanie operacji gospodarczych
• Prowadzenie księgi głównej i pomocniczych
• Ewidencje wyposażenia i środków trwałych
• Ewidencje podatku od towarów i usług
• Sporządzanie sprawozdań finansowych w tym bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych
• Sporządzanie deklaracji CIT, PIT, VAT
• Rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych
• Przygotowanie i wysyłanie JPK

Usługi dodatkowe

• Porady prawne • Przygotowanie umów spółki przez prawnika
• Sprawozdania do GUS
• Doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej
• Sporządzanie wniosków kredytowych • Wyprowadzanie zaległości
• Reprezentacja na podstawie pełnomocnictwa przy kontrolach ZUS, US, PIP
• Rozliczanie roczne PIT osób nie związanych z działalnością gospodarczą

Obsługa kadrowo-płacowa

• Opracowywanie miesięcznych miesięcznych list płac
• Przygotowywanie, rozliczanie i archiwizowanie umów o pracę oraz akt osobowych
• Sporządzanie rocznych informacji PIT 11 i PIT 4-R oraz deklaracji do ZUS
• Rozliczanie urlopów, delegacji itp.
• wystawienia świadectw pracy, zaświadczeń itp.
• nadzór nad sprawami związanymi z BHP i badaniami lekarskimi

Rozliczenia z PFRON

• Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników
• Sporządzanie deklaracji wpłat PFRON
• Obsługę i rozliczanie dofinansowań z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
• Stałą obsługę dokumentacji PFRON
• Sporządzanie i rozliczanie wniosków PFRON dla niepełnosprawnego pracodawcy prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej i rozliczeniowej
• monitorowanie statusu pracodawcy w PFRON