Sprawdź co oferujemy

Księgowość to wyjątkowo trudna dziedzina, w której liczy się skrupulatność, terminowość i dbałość o najdrobniejsze szczegóły. Z tego względu warto przekazać ją w ręce profesjonalistów i przestać się stresować obowiązkami rozliczeniowymi i wobec Urzędów.

Nasze Biuro Rachunkowe w Bydgoszczy specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz osób prowadzących Jednoosobową Działalność Gospodarczą. Oferujemy najwyższej jakości usługi księgowe, obsługę kadrowo-płacową oraz pomoc prawną.

Jesteśmy Certyfikowanym Biurem Rachunkowym, dlatego decydując się na współpracę z nami, zyskasz gwarancję bezpieczeństwa i uwolnisz się od ciągłego śledzenia zmian podatkowych i kadrowych.

Zapoznaj się z naszą ofertą:

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

• Obsługa podatkowa
• Bieżące księgowanie operacji gospodarczych
• Rozliczanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
• Sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji VAT
• Obliczanie miesięcznych i kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy PIT
• Przygotowanie i wysyłanie JPK

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

• ewidencja przychodów i kosztów
• ewidencja środków trwałych i wyposażenia
• ewidencje podatku od towarów i usług
• obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
• obliczanie podatku VAT
• sporządzanie deklaracji podatkowych
• sporządzanie deklaracji ZUS
• zamykanie roku, sporządzanie zeznań rocznych

Prowadzenie pełnej księgowości

• Opracowanie Zakładowego planu kont i polityki rachunkowości
• Bieżące księgowanie operacji gospodarczych
• Prowadzenie księgi głównej i pomocniczych
• Ewidencje wyposażenia i środków trwałych
• Ewidencje podatku od towarów i usług
• Sporządzanie sprawozdań finansowych w tym bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych
• Sporządzanie deklaracji CIT, PIT, VAT
• Rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych
• Przygotowanie i wysyłanie JPK

Usługi dodatkowe

• Porady prawne • Przygotowanie umów spółki przez prawnika
• Sprawozdania do GUS
• Doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej
• Sporządzanie wniosków kredytowych • Wyprowadzanie zaległości
• Reprezentacja na podstawie pełnomocnictwa przy kontrolach ZUS, US, PIP
• Rozliczanie roczne PIT osób nie związanych z działalnością gospodarczą

Obsługa kadrowo-płacowa

• Opracowywanie miesięcznych miesięcznych list płac
• Przygotowywanie, rozliczanie i archiwizowanie umów o pracę oraz akt osobowych
• Sporządzanie rocznych informacji PIT 11 i PIT 4-R oraz deklaracji do ZUS
• Rozliczanie urlopów, delegacji itp.
• wystawienia świadectw pracy, zaświadczeń itp.
• nadzór nad sprawami związanymi z BHP i badaniami lekarskimi

Rozliczenia z PFRON

• Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników
• Sporządzanie deklaracji wpłat PFRON
• Obsługę i rozliczanie dofinansowań z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
• Stałą obsługę dokumentacji PFRON
• Sporządzanie i rozliczanie wniosków PFRON dla niepełnosprawnego pracodawcy prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej i rozliczeniowej
• monitorowanie statusu pracodawcy w PFRON

Zapoznaj się z naszą ofertą:

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

• Obsługa podatkowa
• Bieżące księgowanie operacji gospodarczych
• Rozliczanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
• Sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji VAT
• Obliczanie miesięcznych i kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy PIT
• Przygotowanie i wysyłanie JPK

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

• ewidencja przychodów i kosztów
• ewidencja środków trwałych i wyposażenia
• ewidencje podatku od towarów i usług
• obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
• obliczanie podatku VAT
• sporządzanie deklaracji podatkowych
• sporządzanie deklaracji ZUS
• zamykanie roku, sporządzanie zeznań rocznych

Prowadzenie pełnej księgowości

• Opracowanie Zakładowego planu kont i polityki rachunkowości
• Bieżące księgowanie operacji gospodarczych
• Prowadzenie księgi głównej i pomocniczych
• Ewidencje wyposażenia i środków trwałych
• Ewidencje podatku od towarów i usług
• Sporządzanie sprawozdań finansowych w tym bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych
• Sporządzanie deklaracji CIT, PIT, VAT
• Rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych
• Przygotowanie i wysyłanie JPK

Usługi dodatkowe

• Porady prawne • Przygotowanie umów spółki przez prawnika
• Sprawozdania do GUS
• Doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej
• Sporządzanie wniosków kredytowych • Wyprowadzanie zaległości
• Reprezentacja na podstawie pełnomocnictwa przy kontrolach ZUS, US, PIP
• Rozliczanie roczne PIT osób nie związanych z działalnością gospodarczą

Obsługa kadrowo-płacowa

• Opracowywanie miesięcznych miesięcznych list płac
• Przygotowywanie, rozliczanie i archiwizowanie umów o pracę oraz akt osobowych
• Sporządzanie rocznych informacji PIT 11 i PIT 4-R oraz deklaracji do ZUS
• Rozliczanie urlopów, delegacji itp.
• wystawienia świadectw pracy, zaświadczeń itp.
• nadzór nad sprawami związanymi z BHP i badaniami lekarskimi

Rozliczenia z PFRON

• Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników
• Sporządzanie deklaracji wpłat PFRON
• Obsługę i rozliczanie dofinansowań z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
• Stałą obsługę dokumentacji PFRON
• Sporządzanie i rozliczanie wniosków PFRON dla niepełnosprawnego pracodawcy prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej i rozliczeniowej
• monitorowanie statusu pracodawcy w PFRON